במהלך השנים ייעצתי למפעלים תעשייתיים רבים בארץ ובחו"ל, החל ממפעלים משפחתיים וכלה במפעלי ענק מהמובילים בארץ, באירופה ובדרום אמריקה. שירותי הייעוץ שלי ניתנים בכל תחומי התעשייה המסורתית וכוללים את כלל המרכיבים של מפעל תעשייתי:

 • ניהול מפעלים תעשייתיים, איתור ליקויים, בניית נהלים, שיטות ותהליכי עבודה תוך פיקוח ובקרה על יישומם.
 • שינוי שיטות ההרכבה והובלה להפחתת עלויות, העלאת יעילות העובד, שיפור באיכות התוצרים והעבודה, שיפור ברמת הבטיחות וברמת האחזקה.
 • הובלה להתייעלות תפעולית, הורדת עלויות המלאי והקטנת המלאי המת והאיטי.
  בנית תשתיות ייצור, שיטות ונהלי עבודה חדשים והובלה להבראה.
 • הגדרת תהליכים בכל שלבי הייצור על מנת לקצר את משך זמן הייצור, פונקציונאליות והעלאת איכות המוצר.
 • הטמעת תהליכים לשיפור וייעול; הפסקת קו ייצור והקטנת מצבת כ"א בכ- 30% והעברת הפעילות לאתר אחד.
 • העתקת מפעלים לאתרים מרוחקים; הקמת מפעלים תוך שילוב טכנולוגיה עכשווית.
 • צמצומי כ"א ושעות עבודה
 • הובלה להתייעלות תפעולית מתמדת שכללה שיטות שכר עידוד, שיפורים טכנולוגיים מתמידים בציוד הקיים, בטכנולוגיות עצמן, הקטנת פחת בייצור והגדלת ניצולת הזמן של הציוד.
 • הובלה להכפלת התפוקה תוך גידול משמעותי בתפוקה לעובד.
 • ניהול תחום התפעול הכולל ייצור, לוגיסטיקה, אבטחת איכות, כ"א, הנדסה ומחשוב.

לקביעת פגישת היכרות ללא התחייבות

אבני דרך

הקטנת מצבת כוח אדם בכ- 30% ללא פגיעה בפריון

הובלת חברה לרווח לאחר 3 שנות הפסד

הגדלת ייצור מ-160 טון ל-330 טון

הובלה להתייעלות תפעולית של 7% כל שנה

ניהול משאים ומתנים מול המשרד להגנת הסביבה

הקמת מפעל הצבע המודרני ביותר במזרח התיכון

הובלת מערכה משפטית בהגנה על פטנטים

שינוי שיטת התמחור המסורתית לשיטת .A.B.C

ריכוז מפעל מבוזר לאתר אחד

הובלה לקבלת תקני ISO 9000

הכפלת התפוקה לעובד

שדרוג ומחשוב מערכי בקרת איכות