שירותי הייעוץ מתומחרים בשני אופנים, ע"פ היקף הפעילות של החברה:

מפעלים פרטיים עד 30 עובדים – תמחור ע"פ הצלחה בהגעה ליעדים מוסכמים מראש. לאחר מספר פגישות מקדימות שבמהלכן אבין את היקף הפעילות, הצרכים ואת נקודות ההתערבות, נגדיר יעדים מוסכמים, טווח זמן מוגדר ועל פיהם נקבע את ההיקף הכספי של ההתקשרות שישולם, כאמור, על בסיס הצלחה (מלבד הוצאות שוטפות, באם יהיו כאלו, מול הצגת חשבונית).

חברות ציבוריות או מעל 30 עובדים – תמחור חודשי לכל זמן ההתקשרות שיוגדר מראש לאחר מספר פגישות בהן נבין את הצרכים ונגדיר יעדים, ותמחור נוסף על בסיס הצלחה בהגעה ליעדים שהוגדרו.

לקביעת פגישת היכרות ללא התחייבות

אבני דרך

הקטנת מצבת כוח אדם בכ- 30% ללא פגיעה בפריון

הובלת חברה לרווח לאחר 3 שנות הפסד

הגדלת ייצור מ-160 טון ל-330 טון

הובלה להתייעלות תפעולית של 7% כל שנה

ניהול משאים ומתנים מול המשרד להגנת הסביבה

הקמת מפעל הצבע המודרני ביותר במזרח התיכון

הובלת מערכה משפטית בהגנה על פטנטים

שינוי שיטת התמחור המסורתית לשיטת .A.B.C

ריכוז מפעל מבוזר לאתר אחד

הובלה לקבלת תקני ISO 9000

הכפלת התפוקה לעובד

שדרוג ומחשוב מערכי בקרת איכות