באסטרטגיה, במקרים רבים מספור, המרחק בין התיאוריה למציאות הינו עצום. אסטרטגיה נכונה חייבת להיות מציאותית וברת השמה בטווח זמן הנראה לעין שאם לא כן – תהפוך למעמסה ניהולית ולבסוף – לתירוץ לאי הגעה ליעד. שירותי הייעוץ האסטרטגי שלי תמיד יהיו מחולקים לרבדים שיאפשרו מימוש והגעה ליעד בטווח הקצר:

  • הקמה וביסוס תשתיות הבנויות מתוך ראייה כוללת מותאמת לתפיסה ארגונית תקינה ותומכת באסטרטגיה העסקית.
  • קידום מטרות, שיפור וייעול תהליכים לרבות הכנסת שיטות בקרה ושליטה והובלה לצמצום ההוצאות הקבועות.
  • הובלת פעילויות עסקיות להצלחה כלכלית וצמיחה עסקית משמעותית בארץ ובחו"ל.
  • שינוי אסטרטגיית המכירה.
  • שינוי שיטות תמחור.
  • הובלה למיצוב ומיתוג החברה מחדש, בניית מערך שיווק חדש, חלוקה לפלחי שוק וגיבוש אסטרטגיה מותאמת.
  • מעקב ובקרה בתחום הייצוא, איתור וחקר כשלים גיבוש המלצות ויישומן

לקביעת פגישת היכרות ללא התחייבות

אבני דרך

הקטנת מצבת כוח אדם בכ- 30% ללא פגיעה בפריון

הובלת חברה לרווח לאחר 3 שנות הפסד

הגדלת ייצור מ-160 טון ל-330 טון

הובלה להתייעלות תפעולית של 7% כל שנה

ניהול משאים ומתנים מול המשרד להגנת הסביבה

הקמת מפעל הצבע המודרני ביותר במזרח התיכון

הובלת מערכה משפטית בהגנה על פטנטים

שינוי שיטת התמחור המסורתית לשיטת .A.B.C

ריכוז מפעל מבוזר לאתר אחד

הובלה לקבלת תקני ISO 9000

הכפלת התפוקה לעובד

שדרוג ומחשוב מערכי בקרת איכות